โครงสร้างหลักสูตร ร.ว. 2555

ในปีการศึกษา 2555 นี้ ผู้อำนวยการ ดร. ปรีดา  ลำมะนา ได้กำหนดนโยบาย ให้นักเรียนทุกคนได้เรียนวิชาภาษาต่างประเทศที่ 1 และภาษาต่างประเทศที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับ อาเซี่ยน  2555 จึงทำให้โครงสร้างวิชาเรียนแตกต่างจากเดิม โดยเน้นให้นักเรียนสามารถ ฟัง และพูดภาษาอังกฤษได้ และฝึกเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในอนาคต

โครงสร้างหลักสูตร ม.123   (แผนการเรียนทั่วไป)

โครงสร้างหลักสูตร ม. 123 (แผนการเรียนพิเศษ Gifted)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: